Reglementarea accesului mass-media

Mijloace media pentru diseminarea informațiilor de interes pentru pacienți și public

Informarea și comunicarea cu Mass-Media are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a spitalului cu publicul larg, cu reprezentanții societății civile și ai mijloacelor de informare în masă în vederea informării operative, veridice și complete a acestora despre activitatea spitalului.

Atribuții de bază:

  • asigurarea transparenței în activitatea spitalului, prin informarea permanentă a publicului larg (comunicații electronice, tehnologia informației, comunicații poștale, acces pe proprietăți) despre inițiativele, proiectele și actele de reglementare de interes public emise de spital
  • întocmirea, diseminarea și publicarea comunicatelor de presă, a materialelor de informare a publicului despre activitatea spitalului și a conducerii acesteia pe pagina sa web oficială și în mass-media
  • organizarea campaniilor media și de comunicare, și altor activități pentru reprezentanții mass-media, oferirea suportului informațional și consultativ jurnaliștilor privind specificul sectoarelor reglementate de spital
  • coordonarea și asigurarea procesului de actualizare a paginii web oficiale a spitalului
  • monitorizarea reflectării de către mass-media a inițiativelor și realizărilor în domeniul său de activitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele acestui exercițiu
  • monitorizarea presei și a opiniei publice pentru asigurarea cunoașterii atitudinii publicului privind inițiativele, proiectele și actele de reglementare de interes public emise de spital, întocmirea notelor informative pentru conducerea autorității asupra rezultatelor acestei monitorizări
  • facilitarea accesului publicului larg, a reprezentanților societății civile și mass-media la informația de interes public din cadrul spitalului, examinarea și oferirea răspunsurilor la solicitările de informație parvenite de la ei
  • consultarea conducerii și a angajaților privind menținerea bunelor relații cu mijloacele de informare în masă
  • facilitarea interacțiunii dintre reprezentanții mass-media și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul spitalului.