Medici Chirurgie Pediatrica

Medici Chirurgie Pediatrica:

Sef Lucr. Dr. Ovidiu Ciobanu

A absolvit in 1990 Facultatea de Medicina Craiova. In 1990 a fost medic stagiar Clinica Chirurgie – Ortopedie Pediatrica. In 1992 – preparator UMF Craiova si medic secundar Chirurgie – Ortopedie pediatrica. In 1995 – asistent universitar si medic specialist. In 2000 – medic primar chirurgie – ortopedie pediatrica. A sustinut teza de doctorat in 1997, iar din 2007 este sef lucrari la UMF Craiova. Din 2009 – sef Clinica Chirurgie – Ortopedie Pediatrica. Membru al Societatii de Chirurgie Pediatrica din Romania, al societatii de Ortopedie Pediatrica din Romania si al Societatii Medicale Balcanice.