Dr. Marcela Jifcu

Prof. Univ. Dr. Irina Stoicescu
Absolventa a Institutului de Medicina din Timisoara, Facultatea de Medicina Generala, promotia 1969. In 1977 a obtinut titlul de doctor in medicina – specialitatea dermatologie. Din 1980 a lucrat ca asistent universitar la disciplina dermatologie a Faculatii de Medicina din Craiova, obtinand in acelasi an si titlul de medic specialist dermato-venerologie. A parcurs toate treptele ierarhice universitare – din 2003 fiind profesor universitar – disciplina dermatlogie a UMF Craiova si sefa a Clinicii dermatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.
Curricullum Vitae Programare Online

Dr. Marcela Jifcu
Dr. Marius Corbeanu
Dr. Adelina Florea